( پسران )

 

ردیف

رشته ورزشي

دانشگاه ميزبان

مخاطب

زمان

1

ووشو (استان خراسان رضوی)

تربت جام

دانشجويان پسر

23 لغایت 24 آبان 98

2

فوتبال (استان خراسان رضوی)

فردوسي مشهد

دانشجويان پسر

27 ابان لغایت 1 اذر 98

3

قایقرانی

-

-

-

4

تیراندازی

سمنان

دانشجويان پسر

28 اذر لغایت 30 اذر 98

5

دو ومیدانی

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

14 اسفند لغایت 16 اسفند 98

6

بدمینتون

شاهرود

دانشجويان پسر

15 بهمن لغایت 18 بهمن 98

7

تنیس روی میز

کاشمر

دانشجويان پسر

5 بهمن لغایت 8 بهمن 98

8

تکواندو ( کومیته و پومسه)

دامغان

دانشجويان پسر

26 اذر لغایت 28 اذر 98

9

ووشو   منطقه ای

تربت جام

دانشجويان پسر

15بهمن لغایت 18 بهمن 98

10

کاراته

سمنان

دانشجويان پسر

28 اذر لغایت 30 اذر 98

11

کشتی آزاد و فرنگی

نیشابور

دانشجويان پسر

6 اسفند لغابت 8 اسفند 98

12

جودو

بجنورد

دانشجويان پسر

30 بهمن لغایت 2 اسفند 98

13

فوتبال - منطقه ای

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

18 اذر لغایت 23 اذر 98

14

والیبال

موسسه غیرانتفاعی خاوران

دانشجويان پسر

-

15

بسکتبال

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

5 بهمن لغایت 11 بهمن 98

16

شنا

صنعتی شاهرود

دانشجويان پسر

15بهمن لغایت 18 بهمن 98

17

فوتسال

گناباد

دانشجويان پسر

26 بهمن لغایت 2 اسفند 98

18

شطرنج

حکیم سبزواری

دانشجويان پسر

11 بهمن لغایت 15 بهمن 98

19

هندبال

حکیم سبزواری

دانشجويان پسر

11 بهمن لغایت 15 بهمن 98

 

 

 

( دختران )

 

 

 

ردیف

رشته ورزشي

دانشگاه ميزبان

مخاطب

زمان

1

ووشو (استان خراسان رضوی)

تربت جام

دانشجويان دختر

30 آبان لغایت 1 آذر 98

2

فوتسال (استان خراسان رضوي)

فردوسي مشهد

دانشجويان دختر

21 لغایت 24 آبان 98

3

دو و میدانی

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

24 اذر لغایت 26 اذر 98

4

تیراندازی

سمنان

دانشجويان دختر

21 اذر لغایت 23 اذر 98

5

بدمینتون

کوثر بجنورد

دانشجويان دختر

26 اذر لغایت 29 اذر 98

6

تنیس روی میز

کاشمر

دانشجويان دختر

10بهمن لغایت 13 بهمن98

7

تکواندو ( کومیته و پومسه)

بجنورد

دانشجويان دختر

28بهمن لغایت 30 بهمن98

8

کاراته

سمنان

دانشجويان دختر

21 اذر لغایت 23 اذر 98

9

فوتسال

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

30بهمن لغایت 6 اسفند98

10

ووشو

تربت جام

دانشجويان دختر

18بهمن لغایت 20 بهمن 98

11

والیبال

صنعتي شاهرود

دانشجويان دختر

9 بهمن لغایت 14 بهمن 98

12

بسکتبال

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

24 اذر لغایت 29 اذر 98

13

شنا

صنعتی شاهرود

دانشجويان دختر

9 بهمن لغایت 11 بهمن 98

14

شطرنج

حکیم سبزواری

دانشجويان دختر

5 بهمن لغایت 10 بهمن 98

15

هندبال

حکیم سبزواری

دانشجويان دختر

5 بهمن لغایت 10 بهمن 98

16

قایقرانی

-

دانشجويان دختر

بهمن ماه   98

 

ردیف

رشته ورزشي

دانشگاه ميزبان

مخاطب

زمان

1

ووشو (استان خراسان رضوی)

تربت جام

دانشجويان پسر

23 لغایت 24 آبان 98

2

فوتبال (استان خراسان رضوی)

فردوسي مشهد

دانشجويان پسر

27 ابان لغایت 1 اذر 98

3

قایقرانی

-

-

-

4

تیراندازی

سمنان

دانشجويان پسر

28 اذر لغایت 30 اذر 98

5

دو ومیدانی

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

14 اسفند لغایت 16 اسفند 98

6

بدمینتون

شاهرود

دانشجويان پسر

15 بهمن لغایت 18 بهمن 98

7

تنیس روی میز

کاشمر

دانشجويان پسر

5 بهمن لغایت 8 بهمن 98

8

تکواندو ( کومیته و پومسه)

دامغان

دانشجويان پسر

26 اذر لغایت 28 اذر 98

9

ووشو   منطقه ای

تربت جام

دانشجويان پسر

15بهمن لغایت 18 بهمن 98

10

کاراته

سمنان

دانشجويان پسر

28 اذر لغایت 30 اذر 98

11

کشتی آزاد و فرنگی

نیشابور

دانشجويان پسر

6 اسفند لغابت 8 اسفند 98

12

جودو

بجنورد

دانشجويان پسر

30 بهمن لغایت 2 اسفند 98

13

فوتبال - منطقه ای

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

18 اذر لغایت 23 اذر 98

14

والیبال

موسسه غیرانتفاعی خاوران

دانشجويان پسر

-

15

بسکتبال

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

5 بهمن لغایت 11 بهمن 98

16

شنا

صنعتی شاهرود

دانشجويان پسر

15بهمن لغایت 18 بهمن 98

17

فوتسال

گناباد

دانشجويان پسر

26 بهمن لغایت 2 اسفند 98

18

شطرنج

حکیم سبزواری

دانشجويان پسر

11 بهمن لغایت 15 بهمن 98

19

هندبال

حکیم سبزواری

دانشجويان پسر

11 بهمن لغایت 15 بهمن 98

تقويم ورزشي منطقه 9 ورزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور1398  -  (پسران)

تقويم ورزشي منطقه 9 ورزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور1398  -  (دختران)

ردیف

رشته ورزشي

دانشگاه ميزبان

مخاطب

زمان

1

ووشو (استان خراسان رضوی)

تربت جام

دانشجويان دختر

30 آبان لغایت 1 آذر 98

2

فوتسال (استان خراسان رضوي)

فردوسي مشهد

دانشجويان دختر

21 لغایت 24 آبان 98

3

دو و میدانی

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

24 اذر لغایت 26 اذر 98

4

تیراندازی

سمنان

دانشجويان دختر

21 اذر لغایت 23 اذر 98

5

بدمینتون

کوثر بجنورد

دانشجويان دختر

26 اذر لغایت 29 اذر 98

6

تنیس روی میز

کاشمر

دانشجويان دختر

10بهمن لغایت 13 بهمن98

7

تکواندو ( کومیته و پومسه)

بجنورد

دانشجويان دختر

28بهمن لغایت 30 بهمن98

8

کاراته

سمنان

دانشجويان دختر

21 اذر لغایت 23 اذر 98

9

فوتسال

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

30بهمن لغایت 6 اسفند98

10

ووشو

تربت جام

دانشجويان دختر

18بهمن لغایت 20 بهمن 98

11

والیبال

صنعتي شاهرود

دانشجويان دختر

9 بهمن لغایت 14 بهمن 98

12

بسکتبال

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

24 اذر لغایت 29 اذر 98

13

شنا

صنعتی شاهرود

دانشجويان دختر

9 بهمن لغایت 11 بهمن 98

14

شطرنج

حکیم سبزواری

دانشجويان دختر

5 بهمن لغایت 10 بهمن 98

15

هندبال

حکیم سبزواری

دانشجويان دختر

5 بهمن لغایت 10 بهمن 98

16

قایقرانی

-

دانشجويان دختر

بهمن ماه   98

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی